Dívčí Kámen - zřícenina hradu

Jádro hradu bylo dobudováno již v roce 1360, kdy hrad dostal prvního purkrabího. Roku 1394 na tomto hradě Jindřich III. z Rožmberka krátce věznil krále Václava IV. V roce 1420 dostal hrad příležitost osvědčit své kvality, když jej pří svém tažení proti

Pobořil sice latrán a některé další části hradeb, ale jádro hradu urputně bráněné Vilémem z Potštejna dobít nedokázal. Vrcholného významu dosáhl hrad v letech 1451–1461, kdy v něm přebýval Oldřich II. z Rožmberka (zemřel 1462). Po jeho smrti význam hradu upadal (v roce 1470 byl již jen strážním hradem se stálou posádkou 24 střelců). V roce 1506 byl z rozhodnutí Petra V. z Rožmberka opuštěn a cca od roku 1540 se o něm mluví již jako o zřícenině.

http://www.divcikamen.cz/

Z fotogalerie

Restaurace U Lišků Výhled z Kletě